Conform Digital Millennium Copyright Act – "DMCA" www.fly-tv.ro nu tolerează nici o forma de încălcare a drepturilor de autor pe acest site şi operează sub o politică strictă de distribuție a materialelor cu drept de autor, răspunde prompt la înştiinţările oficiale privind presupusa încălcare a drepturilor de autor în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act.

În plus, fly-tv.ro îşi rezervă dreptul de a închide fără preaviz, fără notificare prealabilă, fără intervenția instanței, fără a fi necesare alte formalități și fără acordarea de daune, materialelor suspectate de încălcarea drepturilor de autor.

Notificarea de încălcare a drepturilor de autor se face în baza următoarelor prevederi:

Dacă sunteţi proprietarul dreptului de autor sau sunteți reprezentant al proprietarul dreptului de autor şi credeţi că unul din conținuturile publicate încalcă dreptul de autor, puteţi înainta o înștiințare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") care sa cuprindă în scris următoarele informaţii:

a) Informații relevante pentru identificarea materialului care a încălcat legea dreptului de autor.

b) Să se ofere informații suficiente, clare și precise pentru a permite localizarea și identificarea materialului care se pretinde a încalcă dreptul de autor sau care face obiectul încălcării dreptului de autor şi urmează ca accesul către materialul respectiv să fie blocat.

c) O declaraţie ca acționați în bună credinţă iar utilizarea materialului în cauza se face fără consimțămîntul titularilor de drepturi sau a reprezentanților acestora, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe.

d) O declaraţie că informaţiile din notificarea către fly-tv sunt corecte şi că sunteţi proprietarul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele proprietarului dreptului de autor pe un drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

e) Semnătura electronica sau fizica a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv presupus a fi încălcat.

f) Adresa dumneavoastră, număr de telefon şi adresă de e-mail. Luaţi la cunoștința că dacă nu reușiți să respectaţi toate cerinţele din această secţiune, notificarea DMCA nu poate fi validată.

Vă rugăm să reţineţi că, în cadrul DMCA, orice persoana care cu bună ştiinţă prezintă în mod inexact că materialul din cadrul fly-tv încalcă drepturile de autor sau drepturi conexe, își atrage răspunderea penala și civila.

De asemenea Agentul drepturilor de autor ori Notificările privind încălcarea dreptului de autor, se va face doar prin posta electronica la adresa de contact.